Trake od 8 PCR epruveta, bijele, pričvršćene prozirne pojedinačne kapice, 3 grebena, 0,15 ml, niski profil, BIO-CERT® PCR KVALITETA, 1 pakiranje/120 kom.

SKU: 781317 Kategorija: