Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Ohm LAB d.o.o. uvođenjem IKT rješenja u poslovanje

Kratki opis projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti prijavitelja nabavom novog hardware-a i implementacijom ERP sustava. ERP sustav će omogućiti sustavnije praćenje poslovnih procesa koji se odvijaju unutar poduzeća prijavitelja što će prije svega smanjiti troškove te ubrzati vrijeme odziva prema klijentu. Planirano vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Kao rezultat se očekuje rast prihoda od najmanje 230.000,00 kn te zapošljavanje 1 novog djelatnika. Ukupna vrijednost projekta je 324.050,00 kn bez PDV-a, a bespovratni dio koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 210.470,47 kune

Ciljevi i očekivani rezultati: Ciljevi su povećati konkurentnost poduzeća na domaćem tržištu i stvoriti uvjete za veći izvoz. Rezultati projekta će se ogledati u povećanju produktivnosti tvrtke prijavitelja.

Ukupna vrijednost projekta: 324.050,00 kn

EU financiranje: 210.470,47 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18.12.2019. – 18.12.2020.

Kontakt osoba: Miroslav Ciglenečki

www.strukturnifondovi.hr

EU Projekt