Vrhovi pipeta, regali, TipBox, 0,1-20 µl, BIO-CERT® sterilno za rukovanje s tekućinama, PP, CE-IVD, 1 pakiranje/960 kom.

SKU: 732222 Kategorija: