Trake od 8 PCR epruveta s priloženim pojedinačnim ravnim čepovima, 3 grebena, 0,2 ml, standardni profil, BIO-CERT® PCR KVALITETA, 1 pakiranje/120 kom.

SKU: 781315 Kategorija: