Trake od 8 PCR epruveta, prozirne, pričvršćene pojedinačne ravne kapice, 3 grebena, 0,15 ml, niski profil, BIO-CERT® PCR KVALITETA, 1 pakiranje/120 kom

SKU: 781318 Kategorija: