Vrhovi pipeta Ultra niska retencija, 2-200 µl, BIO-CERT® sterilno za rukovanje s tekućinama, PP, CE-IVD, 1 pakiranje/960 kom.

SKU: 732328 Kategorija: