Vrhovi filtera Ultra niska retencija, 0,1-1 µl, BIO-CERT® sterilno za rukovanje s tekućinama, PP/PE-filter, CE-IVD, 1 paket/960 kom.

SKU: 732822 Kategorija: