Facebook

Brojači kolonija

Oprema za mikrobiološke laboratorije: senzorski plamenici, plamenici za sterilizaciju, oprema za sterilizaciju eza, brojači kolonija i ostali pribor za mikrobiologiju. Posjetite stranice proizvođača