Facebook

Politika zaštite osobnih podataka

 

 1. UVODNE INFORMACIJE

Ohm LAB d.o.o., Zabok, Stjepana Radića 28, OIB: 81611524140 (u nastavku: Ohm LAB) poštujući Vašu privatnost obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Opća uredba sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe ovom Politikom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: Politika) pružaju se informacije o tome na koji način Ohm LAB obrađuje Vaše osobne podatke, u koju svrhu se obrađuju Vaši osobni podaci, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i na koji način možete ta prava ostvarivati.

 

 1. VODITELJ OBRADE

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke prikupljene i obrađene od strane Ohm LAB d.o.o., Zabok, Stjepana Radića 28, OIB: 81611524140 kao voditelja obrade osobnih podataka. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s korištenjem ove Politike i/ili u vezi s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike Vezano, možete se obratiti Ohm LAB-u na sljedeći način:

 • Putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., s naznakom „Zaštita osobnih podataka“
 • Putem telefona ili faxa na broj: +385 49 221 580
 • Putem pošte na adresu Ohm LAB-a kao voditelja obrade, na adresu: Stjepana Radića 28, Zabok, s naznakom: „Zaštita osobnih podataka“

 

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo poštujući načela obrade osobnih podataka, a koja načela su ujedno i obrađena u ovoj Politici zaštite osobnih podataka.

U tom smislu, Ohm LAB poštuje i primjenjuje sljedeća načela u obradi Vaših osobnih podataka:

 • načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti - osobni podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno,
 • načelo ograničavanja svrhe - osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se u tom smislu osobni podaci ni u kojem slučaju ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama,
 • načelo smanjenja količine podataka - osobni podaci koji se prikupljaju su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,
 • načelo točnosti - osobni podaci koji se obrađuju moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni se bez odgađanja ispravljaju ili brišu,
 • načelo ograničenja pohrane - osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se ti osobni podaci obrađuju,
 • načelo cjelovitosti i povjerljivosti - osobni podaci se prikupljaju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ohm LAB kao voditelj obrade štiti Vašu privatnost i u okviru svog poslovanja obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi ispunjenja svrhe u koju se prikupljaju.

U tom smislu, Ohm LAB prikuplja Vaše osobne podatke kada ih sami dostavite (na primjer koristeći našu internetsku stranicu, naručivanjem usluge, upitom putem e-maila, telefona ili pisanim putem na adresu Ohm LAB-a, prijavom za posao i dostavljanjem životopisa, ili na neki drugi način na koji dostavite osobne podatke).

Također, Ohm LAB prikuplja Vaše osobne podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (npr. podaci iz sudskog registra), kao i pomoću kolačića (cookies) koji se nalaze na internetskoj stranici Ohm LAB-a (npr. IP adresa). Više o korištenju kolačića možete naći pod točkom 8. ove Politike.

 • Vrste osobnih podataka koje Ohm LAB prikuplja i obrađuje:
 • osobni podaci (ime, prezime)
 • podaci za kontakt (adresa, telefonski broj, e-mail adresa)
 • podaci koje navodite kad putem elektroničkog kontakt obrasca kontaktirate Ohm LAB
 • korisnički podaci odnosno tehnički podaci (podaci dobiveni korištenjem i posjećivanjem internetske stranice Ohm LAB-a kao npr. IP adresa)
 • podaci o transakcijama, kao i podaci za isporuku i podaci o trgovačkom društvu za koje radite u slučaju kupnje robe ili naručivanja usluge od Ohm LAB-a
 • podaci iz prijave za posao, uključujući i životopis (detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u tu svrhu Ohm LAB dostavlja nakon zaprimanja prijave za posao) kao i podaci zaposlenika
 1. PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ohm LAB kao voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke samo na sljedećim pravnim osnovama:

 • Ohm LAB ima Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka za točno određenu svrhu, pri čemu imate pravo u svakom trenutku opozvati privolu,
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem ste Vi stranka ugovora ili da bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev, a koje prethode sklapanju ugovora,
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Ohm LAB-a,
 • obrada je nužna u svrhu ispunjavanja legitimnih interesa Ohm LAB-a.

Ohm LAB napominje da u slučaju da ne ustupite sve osobne podatke koji su potrebni Ohm LAB-u za pružanje usluga, Ohm LAB neće biti u mogućnosti pružiti tražene usluge.

Nadalje, Ohm LAB ističe da je davanje privole odnosno suglasnosti uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Ujedno, ako ste u jednom trenutku dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, tako danu privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati bez ikakvih negativnih posljedica. Pritom, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U slučaju povlačenja privole, Ohm LAB kao voditelj obrade prestaje s obradom Vaših osobnih podataka, a koje osobne podatke je prikupljao i obrađivao na temelju opozvane privole. Navedeno znači da Ohm LAB prestaje s obradom Vaših osobnih podataka koje je obrađivao na temelju privole, dok osobne podatke koje Ohm LAB obrađuje na temelju druge pravne osnove, nastavlja obrađivati ako je obrada nužna radi ispunjenja svrhe za koju se ti osobni podaci obrađuju.

 

 1. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Ohm LAB obrađuje Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje jedne od sljedećih svrha:

 • pružanje usluga, proizvoda i informacija od Ohm LAB-a na Vaš zahtjev, odnosno odgovaranje na Vaše upite
 • upravljanje poslovnim odnosima te pregovaranje i izvršavanje ugovora
 • provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova
 • zapošljavanje odnosno provedba natječaja za posao
 • u posebne svrhe ili više posebnih svrha opisane u privoli, a samo nakon što Ohm LAB zaprimi Vašu privolu
 • za potrebe statističke analize upotrebe internetske stranice Ohm LAB-a, a što predstavlja legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem poslovnog uspjeha Ohm LAB-a
 • za potrebe odgovora na Vaš upit putem kontakt obrasca prikupljamo sljedeće podatke i to isključivo za potrebe poslovanja: ime, prezime, broj telefona, e-mail, poruku koju ste poslali. Ako nam pošaljete pitanja putem obrasca za kontakt, prikupit ćemo i podatke koji su uneseni na obrazac, uključujući podatke o kontaktima koje ste naveli, odgovoriti na vaše pitanje i sva daljnja pitanja. Te podatke nikada ne dijelimo bez vašeg izričitog dopuštenja. Od navedenih podataka jedino je pružanje Vaše e-mail adrese i sadržaja poruke nužan uvjet kako bismo Vas kontaktirali i odgovorili na Vaše pitanje.

U slučaju da će Ohm LAB Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade Ohm LAB će Vam pružiti informacije o takvoj drugoj svrsi te Vam dati sve relevantne informacije o obradi.

Vi niste dužni Ohm LAB-u pružiti svoje osobne podatke, no imajte na umu da u slučaju uskrate Vaših osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora, odnosno ispunjenje ugovorne ili zakonske obveze, ispunjenje legitimnog interesa, odnosno nužnih za ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste uputili Ohm LAB-u, Ohm LAB neće biti u mogućnosti stupiti u ugovorni odnos, odnosno ispuniti naše ugovorne obveze, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev.

 

 1. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Ohm LAB Vaše osobne podatke čuva i obrađuje onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje su obrađivani.

U tom smislu Ohm LAB osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza pohranjuje i obrađuje prema zakonom propisanim rokovima (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa).

Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, Ohm LAB te podatke pohranjuje i obrađuje u trajanju ugovornog odnosa, osim  u slučaju pokretanja sudskog ili sličnog postupka koji zahtijeva čuvanje podataka do pravomoćnog završetka postupka.

Osobni podaci dobiveni na temelju Vaše privole obrađuju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju, odnosno dok danu privolu ne opozovete. U tom slučaju, Vi u svakom trenutku možete povući privolu pisanim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. odnosno slanjem zahtjeva Ohm LAB-u na adresu Stjepana Radića 28, Zabok, s naznakom: Zaštita osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost izvršene obrade podataka do trenutka povlačenja. Nakon eventualnog povlačenja privole više se neće obrađivati Vaši osobni podaci, osim ako se obrada ne vrši na temelju druge zakonite osnove.

Po isteku gore navedenih rokova pohrane, osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiva ili se pretvaraju u anonimne podatke tako da Vas se na temelju takvih podataka više ne može identificirati.

Za eventualne dodatne informacije o razdoblju čuvanja i obrade Vaših osobnih podataka, možete se obratiti na bilo koji kontakt naveden u točki 2. ove Politike.

 

 1. POLITIKA KOLAČIĆA (cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina internetskih stranica pohranjuje na uređajima putem kojih korisnici pristupaju internetu. Pohrana kolačića je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti.

Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni. Ohm LAB koristi kolačiće za pružanje ugodnih web usluga, radi boljeg korisničkog doživljaja i statističkih podataka o posjetima internetskoj stranici Ohm LAB-a. Pomoću kolačića internetska stranica pamti opcije i iskustva pojedinaca, a čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki kolačići su neophodni jer bez njih internetska stranica ne može pravilno funkcionirati, dok upotrebu ostalih kolačića (koji mogu, ako Vi to omogućite, spremati širok opseg podataka uključujući i osobne podatke poput Vašeg imena ili e-mail adrese) možete odbiti odnosno onemogućiti.

Međutim, odbijanje odnosno onemogućavanje upotrebe pojedinih kolačića može uzrokovati nefunkcioniranje određenih sadržaja ili sposobnosti internetske stranice.

Postoji nekoliko vrsta kolačića:

 • Kolačići prve strane / neophodni kolačići sustava

- Kolačići za sesije - Sesija na web stranici prati korisnika tijekom boravka na stranici, bilježi koje stranice pregledava i što radi neovisno o tome da li je korisnik prijavljen na stranicu ili ne. Kad korisnik nije prijavljen kao registrirani korisnik, sesije su anonimne i bilježe se samo kao anonimni identifikacijski (ID) broj korisnika. Kad se korisnik prijavi na stranice, sesija korisnika ažurira se s njegovim Joomla ID brojem. Joomla CMS sesija podatke korisnika bilježi u formi kolačića u web pregledniku korisnika te u bazi podataka Joomla CMS sustava.

Kad neprijavljeni korisnik / gost napusti web stranice i zatvori web preglednik ili je neaktivan tijekom unaprijed definiranog vremenskog perioda (60 minuta na ovim web stranicama), privremeno pohranjena sesija u potpunosti se briše i nigdje nije zapisana.

 • Kolačići trećih strana

- Google Analitika - Google Analitika bilježi IP adresu korisnika te služi za analizu statističkih pokazatelja posjećenosti web stranice. Prikupljene informacije kombiniraju se s podacima tisuća drugih korisnika kako bi se stvorila ukupna slika uporabe web stranice. Ovi kolačići ne sadrže osobne podatke, ne identificiraju korisnika niti su povezani s drugim informacijama koje pohranjujemo o korisniku.

Naziv kolačića      Trajanje             Svrha

_ga                    2 godine             razlikovanje korisnika

_gid                   24 sata               razlikovanje korisnika

_gat                   1 minuta             ograničavanje broja zahtjeva od strane korisnika

_gac_                90 dana              informacije o oglasnoj kampanji kad su Google Analytics i Google AdWords povezani

Ohm LAB napominje da kolačiće možete uvijek ukloniti odnosno isključiti njihovu upotrebu i na taj način ukloniti i svoju prepoznatljivost na internetu. Slično tome, većinu preglednika možete postaviti na način da ne pohranjuju kolačiće. Za detaljnije informacije o postavkama kolačića odaberite web-preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera) te podesite postavke prema Vašim potrebama

 

 1. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

U pogledu obrade Vaših osobnih podataka u svakom trenutku imate određena prava koja možete ostvariti. U tom smislu, imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup– možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, razdoblju pohrane te ostalim pravima sukladno članku 15. Opće uredbe;
 • pravo na ispravak– možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, između ostalog i dajući dodatnu izjavu;
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe (primjerice ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni). Ovo pravo je ograničeno jer Ohm LAB ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je obrada tih osobnih podataka neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga se traži ograničenje obrade tih podataka te u slučaju da ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Ohm LAB-a Vaše razloge;
 • pravo na prenosivost podataka – ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci izravno prenesu drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
 • pravo na prigovor – imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme i Ohm LAB neće dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje legitimni i zakoniti razlozi za obradu Vaših osobnih podataka, a koji interesi nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a u skladu s odredbama Uredbe GDPR i nacionalnim propisima;
 • pravo na povlačenje privole – kao što je to već ranije rečeno, imate pravo u svakom trenutku povući privolu koju ste dali za obradu osobnih podataka u određenu svrhu. U tom slučaju Ohm LAB više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je obrada nužna za ispunjavanje neke zakonske obveze;
 • pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu - ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Uredba ili se Vaši osobni podaci koriste suprotno spomenutoj Uredbi i nacionalnim propisima pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu Martićeva 14, 10 000 Zagreb.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Politika se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Ohm LAB može promijeniti ovu Politiku. U slučaju promjene Politike Ohm LAB će Vas o tome unaprijed obavijestiti.