Facebook

Prodajni program

 

ALLIANCE INSTRUMENTS

NIR, sekvencijalni analizatori, fotometri. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

AMS/SYSTEA

Talijanski proizvođač enološke opreme, opreme za oceanologiju, on-line praćenje parametara u moru (nutrijenti), biokemijski analizatori. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

   

GRAM BIOLINE

Laboratorijski hladnjaci, medicinski zamrzivači, rashladni uređaji za duboko hlađenje, sustavi za praćenje, hladnjaci i zamrzivači za čuvanje krvi i krvnih pripravaka, plasma shock freezer-i. Posjetite stranice proizvođača

 

ASTELL

Laboratorijski i industrijski parni sterilizatori/autoklavi, uređaji za pranje i dezinfekciju, sušionici staklenog i plastičnog laboratorijskog posuđa, industrijska 'on line' sterilizacija biološkog otpada, sustavi sterilizacije svih efluenata iz bolnica, istraživačkih laboratorija. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice 

     

     

AURORA

Mikrovalne peći za brzo spaljivanje, atomski apsorpcijski spektrofotometri (AAS), atomski fluorescencijski spektrofotometri (AFS), UV/Vis spektrofotometri, laboratorijski pročiščivači vode, automatizirana ekstrakcija na čvrstoj fazi (SPE), automatski robotski sistemi za rukovanje tekućim uzorcima, automatske radne stanice za pripremu nukleinskih kiselina, automatske/brze PCR radne stanice, radne stanice za punjenje viala, automatske ELISA radne stanice, istraživanje ionskih kanala, čitači ionskih kanala, peristaltičke pumpe, termostati s hlađenjem. Posjetite stranice proizvođača

     

 

BINDER

Ovlašteni servis za nabavku, prodaju i ugradnju rezervnih dijelova. Najpovoljniji servis Binder uređaja za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu. Validacije temperature do 32 točke, validacija CO2 Inkubatora, validacija vlažnosti u komorama. Validacije i rekalibracije svih Binder uređaja. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

BOLA

Laboratorijski pribor od visokokvalitetnih polimernih materijala, teflon PTFE, ETFE, PFE, cijevi spojnice, hladila, tikvice, čaše, boce štrcaljke. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

 

 

 

 

  BRAND

želimo Vas upoznati sa našom partner tvrtkom BRAND GMBH + CO KG  te njihovim uslugama i proizvodima. BRAND je pouzdan partner i svjetska referenca za precizna volumetrijska mjerenja i plastični laboratorijski materijal. U vašem laboratoriju, fokus je na vašim eksperimentima i analizama - i naposljetku, na vašim potrebama. Vaša laboratorijska oprema i potrošni materijal trebali bi biti osmišljeni tako da vaš posao bude što jednostavniji i učinkovitiji. 

Upravo to je filozofija iza svakog BRAND proizvoda. Svaki put kad se razvija novi proizvod, traže se  rješenja koja će vaš rad učiniti jednostavnijim, lakšim i učinkovitijima - dok isporučujete kvalitetu i savršenost koju očekujete od proizvoda koji je dizajniran i izrađen u Njemačkoj.

BRAND pokriva široku paletu uređaja za rukovanje tekućinama, plastičnog potrošnog materijala, volumetrijskih uređaja, opreme za mjerenje gustoće, opreme za kliničke laboratorije i generalne laboratorijske opreme. stranice proizvođača

 
 

BRISK HEAT

Laboratorijski suhi grijači za tikvice, trake za grijanje destilacijskih kolona.

Program za industriju: zagrijavanje ventila i cijevi u procesnoj industriji, zaštita od zamrzavanja, spriječavanje kondenzacije u cijevovodima, grijanje čeličnih plinskih boca.

Program za avio industriju: sistemi za odstranjivanje vlage iz kompozitnih materijala, sistemi za popravak kompozitnih materijala – zakrilca aviona npr. AIRBUS, BOEING, MIG...

Sistemi za popravak brodova od kompozitnih materijala, vjetroelektrana, sportskih aviona, kompozitnih proizvoda... Posjetite stranice proizvođača

 

 

BUERKLE

Sistemi za uzorkovanje voda, viskoznog medija, tla, žitarica, sipkog materijala te prehrambenih i zamrznutih proizvoda u sterilnim i nesterilnim uvjetima. Sistemi za proizvodnju tableta suhog leda za čuvanje uzoraka. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

BWB Technologies

Plameni fotometri za simultano određivanje Na, K, Li, Ca i Ba. Jednostavno i pouzdano rješenje za određivanje kationa u tlu, vodi ili eluatu. Granice detekcije: Natrij/Kalij 0,02 mg/L; Litij 0,05 mg/L; Kalcij 1.0 mg/L; Barij 10 mg/L. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

Cisa

CISA

Laboratorijska sita, laboratorijske tresilice, indutrijska testna sita, laboratorijski filteri. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

EHRET

Laminari, izolatori, čisti prostori, temperaturne komore, sušilice laboratorijskog suđa kompatibilne sa programom Mielle: povećavaju kapacitet perilica, sterilizatori visoke klase čistoće, sušionici, termostati. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

ELMA

Laboratorijske i industrijske ultrazvučne kupelji; ultra­zvučna tehnologija čišćenja. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

     
 

 

GFL

Tresilice, vodene kupelji, destilatori, ledenice, inkubatori. Posjetite stranice proizvođača 
     

         

GIBERTINI

Instrumenti za enološku analizu: destilator, hidrostatska vaga, termostatska kupelj, vinski analizator Winematic, automatski vinski analizator Wineflow
Tenziometri
Granulometri (GSA)
Analitičke vage, tehničke vage, mikro-vage, industrijske vage, vlagomjeri
Posjetite stranice proizvođača

  
 

GR SCIENTIFIC

Titratori: Karl Fischer (KF) titratori, volumetrijski titratori, kulometrijski titratori, TAN titratori. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

GS GLOVE BOX SYSTEMTECHNIK

"Glove box"/Izolatori: stakleni izolatori s inertnim plinom, pleksiglas izolatori, izolatori za radioaktivne aplikacije i izolatori za specijalne namjene. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

IKA

Magnetske mješalice, laboratorijske "overhead" mješalice, tresilice, dispenzeri, mikseri, grijače kupelji, termostati, rotavapori, laboratorijski reaktori. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

     

INTERSCIENCE

Gravimetrijski dilutori, laboratorijski homogenizatori za mikrobiologiju, sterilne vrećice za mikrobiologiju, peristaltičke pumpe, programabilne pumpe za razlijevanje podloga, brojači kolonija, uređaji za automatsko spiralno nanošenje, sitna laboratorijska oprema, osvježivači za autoklave. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

     

 

JULABO

Vodene kupelji, vodene kupelji tresilice, cirkulatori s otvorenom kupelji, grijući uranjajući cirkulatori, kupelji za kapilarne viskozimetre, cirkulatori za hlađenje i zagrijavanje, kriostati, hladnjaci s recirkulacijom, termostatski reaktori, laboratorijski kontroleri i programatori. Posjetite stranice proizvođača

 
 

KC Denmark

Limnologija - Oceanografija - Hidrobiologija

Niskin i Van Dorn crpci, vinčevi, planktonske mreže, dubinske planktonske pumpe. Uzorkivači sedimenta: koreri, sediment trapovi, mikrouzorkivači profila sedimenta (rezolucija 50 um). Grabila. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

LAMY

Vodeći francuski proizvođač laboratorijskih i industrijskih viskozimetara i reometara. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

LOGAN INSTRUMENTS

"Dissolution Testing, Franz Diffusion Cell Testing & Tablet Physical Testing" . Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

 

Heidolph Instrument 

Heidolph Instruments je pouzdan partner i svjetska referenca za laboratorijsku opremu najviše kvalitete. Premiun Laboratory Equipment, Rotacioni uparivači, Industrijski uparivači, magnetske mješalice, Tresilice i mikseri, overhead mješalice, made in Germany stranice proizvođača

 

Zirbus Liofilizatori

Laboratorijski Liofilizatori, Pilot Liofilizatori, Autoklavi podni, High-Pressure Autoklavi, Vakuumski proizvodni sušionici, stranice proizvođača

 

MMM MEDCENTER

MMM proizvode čine laboratorijske peći, laboratorijski inkubatori, CO2 inkubatori, sterilizatori vrućim zrakom, veliki parni sterilizatori (autoklavi), mali parni sterilizator (autoklavi), klima komore... Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

NEWSTEO

Bežično praćenje temperature, vlage i ostalih parametara. Područje primjene: nadzor lijekova, hrane, proizvodnje, transport robe sa posebnim nadzorom... Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

SYNTILAB

Prenosivi i laboratorijski instrumenti za određivanje aktiviteta vode. Prenosivi i industrijski instrumenti za određivanje relativne vlažnosti i odgovarajućih parametara. Instrumenti za određivanje diferencijalnog tlaka. Posjetite stranice proizvođača

SyntiLab

 
 

PAMAS

Njemački proizvođač instrumenata za brojenje čestica ("particle counters") i detekciju veličine čestica ("size counting"). Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

PEQLAB

PCR uređaji (termocycler), PCR radne stanice s UV sterilizacijom, peqGOLD PCR reagensi i potrošni materijal (setovi nukleotida - dNTP setovi, 'ready-to-use’ dNTP miksevi, peqGOLD 'ready-to-use' PCR-Master-Mixes, polimearaze sa 'proofreading' aktivnostima), PCR plastični potrošni materijal (PCR tubice, PCR stripovi, PCR pločice i filmovi za zatvaranje, pipete), PerfectBlue sistemi za elektroforezu (horizontalni i vertikalni sistemi), peqPOWER-jedinice za napajanje strujom, PerfectBlue Electroblotting sistemi za transfer proteina. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

Precisa

PRECISA

Švicarski proizvođač vaga: tehničke vage, analitičke vage, industrijske vage, vlagomjeri, peći s integriranom vagom za pripremu žarenog ostatka. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

LOVIBOND - AQUALYTIC

 

Lovibond® Tintometer vodeći je dobavljač opreme za analizu vode u turističkom, ekološkom i industrijskom sektoru za precizno testiranje različitih vrsta vode: od bazena i lječilišta; pitke, podzemne vode i otpadne vode, do rashladne i kotlovske vode. Raspon fotometara, komparatora i  testnih setova kombinira se sa stabilnošću i kvalitetom Lovibond reagensa kako bi se omogućilo brzo i precizno mjerenje parametara od kiselosti do cinka. stranice proizvođača

 

            

 

RHEOTEK

Automatski viskozimetri za petrokemijsku industriju, proizvodnju polimera i papira; stakleni kapilarni viskozimetri. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

SAFAS

Europski proizvođač spektrofotometara i spektrofluorimetara iz Monaka. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

     
 

SCHMIDT + HAENSCH

Ručni refraktometri, Abbe refraktometri, automatski laboratorijski refraktometri, visokoprecizni refraktometri, industrijski refraktometri, vizualni polarimetri, visokoprecizni automatski polarimetri, automatski polarimetri za šećer, kolorimetri za šećer sukladni ICUMSA... Posjetite stranice proizvođača

 
 

SCHUETT-BIOTEC

Oprema za mikrobiološke laboratorije: senzorski plamenici, plamenici za sterilizaciju, oprema za sterilizaciju eza, brojači kolonija i ostali pribor za mikrobiologiju. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

SENTEK

Specijalizirani proizvođač laboratorijskih i procesnih senzora. pH, redoks, O2, ion selektivne, kombinirane ion selektivne elektrode. OEM proizvođač elektroda. pH elektrode kompatibilne sa titratorima i pH metrima svih proizvođača laboratorijskih uređaja (Metrohm, Radiometer, Schott, Orion)... Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

SHODEX

Kromatografske kolone, OEM kolone za proizvođače instrumenata za ionsku kromatografiju i HPLC, Stacionarne faze za kromatografske kolone, Detektori za HPLC i IC sustave: refraktiv index, konduktometrijski... Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

SIGMA

Centrifuge, mikro centrifuge, laboratorijske centrifuge, centrifuge s grijanjem, centrifuge s hlađenjem. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

     

   

SMEG

Perilice i sušilice laboratorijskog posuđa, perilice za pranje i dezinfekciju laboratorijskog stakla, sistemi za pripremu vode, autoklavi, frižideri, detergenti, aditivi. Posjetite stranice proizvođača

 
 

SYRRIS

Syrris - vodeći svjetski proizvođač reaktora i automatiziranih procesa za istraživanje i razvoj u kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Syrris prizvodi su namjenjeni za uporabu različitih aplikacija uključujući procesnu, istraživačku, kristalizacijsku, sigurnosnu, scale-up i mnoge druge. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

TECNOSOFT

Najmanji temperaturni loger za kontinuirano logiranje temperature, tlaka, validacije autoklava i perilica suđa. Kotrola temperature i tlaka prilikom razvojnog i proizvodnog procesa. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

THERMOCONCEPT

Mufolne peći, temperaturne komore, visokotemperaturne laboratorijske i industrijske peći. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

UVP - ‘Bioimag­ing’ sistemi

Vodeći proizvođač 'bioimaging' sistema za farmaceutske i biotehnolške aplikacije. Od jednostavnih do naprednih višenamjenskih sustava za gel dokumentaciju, kemiluminiscenciju, fluoroscenciju te dokumentaciju slika u vidljivom spektru. Od molekulske preko stanične do slika kompletnog organizma. Veliki izbor UV lampi, transiluminatora, PCR sustava, UV ormara, UV inkubatora i slične laboratorijske opreme. Posjetite stranice proizvođača

Web stranice

 

VACUUBRAND

Vakuum pumpe: membranske, uljne za visoki vakum (za liofilizatore i petrokemiju), pumpe za filtracije i rotavapore, kemijski otporne pumpe. Automatska kontrola podtlaka, vakum kontroleri, vakum ventili... Posjetite stranice proizvođača

Web stranice